Starověké literatury

23. ledna 2007 v 18:34 |  Literatura / mluvnice
Zde jsou poznámky o starověkých lieraturách:-)
Písemnictví Mezopotámie
 • za nejstarší epos se považuje epos o Gilgamešovi (asi 2000 let př.n.l)
 • Gilgamešovi
  • sumerský vládce
  • hledá nesmrtelnost
 • epos
  • epický literární žánr velkého rozsahu ( tzv. epická šíře)
  • řada vedlejších příběhů, volná kompozice
  • jazyk má ustálené figury
  • druhy: hrdinský epos, rytířský, náboženský, směšnohrdinský, zvířecí, moderní
Staroegyptské písemnictví
 • staré texty na náhrobních stěnách
 • pak se začal používat papyrus
 • lit. žánry: naučné, hymnus, lyrické básně, epika
 • Kniha mrtvých
 • hymnus=oslavná lyrická báseň
Staroindické písemnictví
 • přibližně na území dnešní Indie a Pákistánu
 • 2 500 př.n.l.
 • umění ovlivněno náboženstvím
 • náboženské texty jsou zpracovány uměleckou formou
 • složitý systém více než 300 miliónů bohů, kteří jsou však jen představitelé moci a funkcí jediného boha
 • Brahna, Višna, Šiva
 • karma (rozhoduje o příštím životě)
 • Budhismus
  • zakladatel: princ Siddártha Gautama
   • zřekl se veškerých královských rozkoší a opustil nejen domov, ale i svou říši
   • dospěl k osvícení, stal se Budhou
 • védy - nejstarší slovesné památky, posvátné spisy
 • upanišady - tajné nauky
 • Rámájana - indický národní epos
 • Máhábhárata - epos, nejrozsáhlejší báseň světa
  • součástí je čtenářsky velice oblíbená Bhagavadhíta
 • Kámasústra
 • Šakuntala(drama - Kálidása dcera pozemšťana a nebeské nymfy)
Perské písemnictví
 • Zarathustra
  • kočovný kazatel, 6. století
  • náb. zpěvy - gháty
  • náb. sborník Avesta
  • dualismus dobra a zla, člověk může mezi těmito póly svobodně volit
  • člověk by měl podle Zarathustry milovat světlo, oheň, pravdu a řád a má se obětovat v zápase dobra proti zlu za všeobecné spasení
  • ovlivnil Friedricha Nietzscheho - Tak pravil Zarathustra
  • zkreslené výklady nacistů
 • Tisíc vyprávění
  • 200 příběhů
  • základem arabského textu Tisíc a jedna noc
 • Avicenna
  • perský učenec a básník
  • lékařství
Čínské písemnictví
 • taoismus, konfucianismus a budhismus
 • Konfucius
  • jeden z nejvlivnějších filozofů vůbec
  • konfucianismus
  • základní pojem je tao= cesta, rozum, metoda, princip, učení
  • Konfucius - učitel mravnosti a etiky
  • ,,Čtyři knihy"
  • Hovory - filozofická próza, sbírka Konf. výroků
 • Lao-C'
  • kniha o cestě a ctnosti
 • Taoismus
  • zákl. pojem tao
  • cesta, kterou by se měl člověk ubírat
 • LI Po
 • TU Fu
Arabské písemnictví a Islám
 • Korán
  • svatá kniha muslimů, základní náboženské dílo arabské a islámské kultury
  • postava Mohameda
   • prorok nejen stoupence, tedy vlastně vyznavač Islámu
   • utekl do Mediny
   • 622 - hidžra se stal počátkem islámského letopočtu
 • Islám
  • slovo Islám znamená poddanost, vzdání se
  • vyznavač Islámu - muslim
  • Pět sloupů víry
  • Pět sloupů rituálu
 • Tisíc a jedna noc
  • perský text Tisíc vyprávění
Hebrejské písemnictví
Bible
 • bible - řec. biblia(=knihy) - bybols(=papyrus) - město Byblos
 • SZ+NZ nazval biblia círk. otec Chrysostomos
 • oubor spisů
 • B. je pro židy a křesťany soubor sv. knih inspirovaných Bohem
 • základní knihou křesťanství a judaismu
 • obsahem je vztah mezi člověkem a Bohem, proto není objektivní historický pramen
 • některé knihy - dílo jednoho autora, jině sloučení několika variant ústní tradice
 • SZ - z ústního podání staré hebrejské literatury, uspořádávána a přepisována do souboru knih nakonec kanonizovaných
 • text je stylově široký a bohatý
 • nejslavnější rukopisy - texty nalezeny r. 1947 v Kumránu u Mrtvého moře, rozdíly mezi rukopisy minimální
 • bible
  • SZ
  • NZ
 • zákon - ve smyslu smlouvy
 • SZ - hebrejsky
 • nejstarší překlad SZ do řečtiny - Septuaginta
 • SZ - 3 části
 1. Pět knih Mojžíšových(Pentateuch, tóra)
 2. Knihy proroků (Nebiim)
 3. Spisy(Ketúbim) - žalmy, Píseň písní...
 • judaismus - bible - TaNaK, tóra
 • NZ - soubor nejstarší křesťanské literatury y 1. a 2.stol.
 1. Čtyři evangelia - o životě a umučení Ježíše Krista
 2. Skutky apoštolů
 3. Listy(epištoly)=otevřený dopis
 4. Zjevení Janovo( Apokalypsa)
 • všechny NZ knihy jsou psány řecky
 • nejstarší - řecký papyrus z r. 125 po Kristu, fragment Janova evangelia
 • překlad celé bible do latiny=Vulgáta
 • bible významně formovala západní evropskou literatur
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.