Slovíčka z 6. lekce (učebnice Latina pro gymnázia)

7. února 2007 v 18:10 |  Latina
acuó,-ere ostřit,brousit,bystřit
ambuló,-are procházet se, chodit
delírium,-ií blouznění, třeštění
dívidió,-ere rozdělovat,odlučovat
epistula,-ae ist, dopis
érubéscó, -ere červenat se , stydět se
ferrum,í železo
hóra, -ae hodina, čas
quó kam
ruó, -ere pádit, řítit se
surgó, -ere zdvihnout se, povstat
tráns přes, za
tremó, ere třást se, chvět se
vádó, -ere kráčet
Aenéás, -ae Aeneas
annus, -í rok
atíquus, -a bývalý, starodávný...
apud při, u
barbarus, -a barbarský, cizí...
barbarus, -í barbar, cizinec
carpó. -ere trhat
coló, -ere pěstovat, bydlet, ctít....
dea, -ae bohyně
déscendó, ere setupovat, scházet
dícó říkat, mluvit
exscilium, -ií vyhnanství
geró, -ere nést,plodit,konat...
Graceus, -a řecký
Graceus, -i Řek
ínferí, órum podsvětí, pods. bohové
inimícus, -a nepřátelský, škodlivý
inimícus, -í nepřítel
ínsidiae, -árum nástrahy, úklady
legó, -ere sbírar, shromažďovat...
moveó, -ére hýbat, dojímat...
neque ani, a ne-
Ovidius, ií Ovidius
pelló, ére tlačit, bít
perículós, -a nebezpečný
post za, po
preasidium, ií ochrana, posádka
-que a
relinguó, ere zanechávat, opouštět
Sibylla, -ae Sibylla
sine bez
téctum,-í kryt, střecha, dům
terra, -ae země, svět
trahó, -ere táhnout, vléci
vérum, -í pravda, skutečnost
vérus, -a pravdomluvný,pravý
vínum, -í víno
vívó, -ere žít, být živ
bibó, -ere pít
capió, -ere brát, chytat
castra, -órum voj. ležení, tábor
cottídié každodenně
curró, -ere běžet
dívitiae, árum bohatství
fugió, -ere utíkat, prchat
inhenestus, -a nečestný, hanebný
interfició, -ere usmrtit, zavraždit
minuó, ere zmenšovat
múrus, -í zeď, hradba
necessárius, -a nutný. nezbytný
parió, -ere plodit, rodit, tvořit
refugió, -ere utíkat zpět, prchat
studium,-ií snaha, úsilí, náklonnost
Tróia,-ae Trója
vincó, -ere vítězit, přemáhat...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.