Petrografie

7. března 2007 v 18:08 |  Biologie
Petrografie
 • zabývá se studiem hornin
 1. Obecná - zkoumá zákonitosti vzniku a přeměn hornin
 2. Systematická - zabývá se nerostným a chem. složením hornin a stavbou hornin
 3. Technická - zabývá se využitím hornin v praxi (např. žula)
 • hornina - směs hornotvorných minerálů, které tvoří samostatná tělesa zemské kůry
  1. Horniny jednoduché - krystaly jednoho a téhož nerostu, vznikají v jiném období
  2. Horniny složené - vznikají z různých minerálů (žula - křemen, živec, slída)
Magma
 • žhavá hmota, vyvěráním na povrch vzniká láva
 • složení: oxid křemičitý, oxidy železa, oxid hlinitý, sodíku, draslíku a hořčíku + plynné složky - oxid uhličitý, chlorovodík, oxid siřičitý, sulfan, methan, chloridy těžkých kovů
 • fyz. vl.: kolem 6 000°C, při vyvěrání 1 200 - 1 400
  • hustota: a) malá - 2,5g/cm₃, velká pohyblivost, magma se rozlévá, vznikají ploché útvary
b) vyšší - 3g/cm₃, malá pohyblivost, strmé homole, více oxidu křemičitého
 • typy: 1) žulové (granitové) magma»masivy - žula, granodiorit, diorit
2)bazaltické (čedičové) magma - gabro, čedič
3)přechodné (neutrální) magma - andezit, znělec
Typy magmatických hornin
Granity
 • pevné horniny, dobře odolávají zvětrávání
 • křemen, živec, amfibol, slída
 • světlé
 • bohaté na oxid křemičitý
 • stavební práce
 • Šumava, stř. Čechy, Krušné hory, Krkonoše
Gabro
 • pevné a tvrdé
 • ozdobné obkladové kameny
 • Orlické hory, Kdyně, záp. Čechy
 1. Hlubinné
 • granit, gabro
 1. Výlevné
 • jemně zrnné horniny, barvy zrn splývají - šedivá
 • nepoužívají se jako dekorativní, pouze stavební
  • ryolit
   • světle šedá až růžová
   • celistvá hornina, pórovitá, ze stejných minerálů jako grani
   • stavební kámen » štěrk
   • Křivoklátsko, Rokycany, Lovasice
  • čedič
   • odpovídá gabru
   • šedočerný, celiství
   • obsahuje hodně živce, amgibolu, (olivín)
   • štěrk
   • České středohoří, hora Říp(je z čediče)
3.Žilné
 • vznikají vyplněním trhliny magnetem
  a) ložní žíly
  • vzniká mezi vrstvami, je rovnoběžná s povrchem
b) pravé žíly
 • prochází vrstvami
 • mocnost žíly je největší kolmá vzdálenost mezi stěnami horniny
Pegmatit
 • šedobílá barva
 • hrubozrnná
 • zdroj muskovitu
 • drahé kameny(zdroj)
 • Poběžovice, Písecko, Jihlavsko
Sedimentální horniny
 • = usazené horniny
 • vznikají neustálým přikládání materiálu na určitou plochu po určitý čas
 • Vznik:
 1. ukládání mechanických úlomků
 2. mechanické sedimenty
2. vysrážení z roztoku
 • chemické (chemogení) sedimenty
3. z organických těl
 • organické(organogení) sedimenty
 • mocnost:
  • a) do 1cm=lamina
  • b) 1-25= deska
  • c) nad 25cm=lavice
 • několik vrstvech za sebou = souvrství(ze stejného nebo podobného materiálu)
  • vrstevný slet
1. Mechanické sedimenty
 • a) nespevněné
  • sypké
 • b) spevněné
  • stmelením sypkáho materiálu(diagenze)
 • Stmelení
  • 1) ztráta vlhkosti
  • 2) ztráta kompakce
  • 3) stmelením vyloučené látky
 • Tmel
  • 1) křemičitý
  • 2) železitý
  • 3) vápenatý
 • Štěrk
  • stavebnictví, příměs do betonu, silnice, železniční tratě
 • Přehled:
2. Chemogení sedimenty
 • vznikají vyloučením krystalu z roztoku a jejich následným usazením
 • Vápenec
  • šedobílá hornina
  • celistvá stavba, obsahuje žilky kalcitu
  • Berounsko, Český a Moravský Kras
  • výroba vápna, cementu, dekorativní a sochařský kámen
  • zemědělství, potravinářský a chemický průmysl, papír
 • Traventin
  • šedobílý, nažloutlý
  • obkladový kámen
  • Český Kras, Přerov, Spiš
 • Železitá ruda(hematit, limonit - žel. rudy)
 • Chloridová řada(sůl kamenná)
3. Organogení sedimenty
 • vznikají usazením org. materiálu
 • Černé uhlí
  • matně nebo leskle černé
  • celistvá stavba
  • palivo, výroba koksu
  • vzniklo v prvohorách
  • Ostravsko, Kladensko, Plzeňsko
  • antracit - nejdokonalejší uhlí, 95% uhlíku
 • Hnědé uhlí
  • matně hnědá barva
  • celistvá stavba
  • často obsahuje pyrit
  • Podkrušnohorské pánve, Morava
  • palivo
  • pánve vznikají z rostlinných zbytků třetihor (cikasy, jehličnany)
 • Rašelina
  • druhy:
   • 1. vrchoviště - žlutohnědá až hnědá
   • 2. ze slatin - tmavohnědá až černá
  • složení: odumřelé zbytky, humus
  • vznik: vlhké hlíny, bez kyslíku
  • chem. a zahradnický + lázeňství
  • geologický význam
 • Půdy
  • půdotvorní činitelé: matečná hornina, podnebí, organismy, humus, podzemní voda, humus
Metamorfované horniny
 • metamorfóza=přeměna vlastností=děj, při kterém se horniny přizpůsobily svým složením, strukturou a texturou novým podmínkám
  • 1) změna magmatických hornin
  • 2) změna sedimentů
 • struktura - sloh je vlastnost, která nás informuje o poměrné velikosti částic v hornině
  • a) stejnoměrně zrnitá
  • b) nestejnoměrně zrnitá
 • textura - stavba vypovídá o prostorovém uspořádání částic
  • a) všesměrná(žula)
  • b) proudovitá(vrstvy)
  • c) pórovitá
 • činitelé:
  • 1) vysoká teplota(magma)
  • 2) tlak
   • geostatický (vyvolaný tlakem nadloží na podloží), všesměrný
   • orientovaný (stress)
    • působí jedním směrem
    • pohyb bitosferických desek
  • 3) chemická aktivita roztoků a plynů
 • Typy metamorfóz:
  • a) kontaktní
  • b) regionální - probíhá na velké lokalitě(geolog. region) - břidličnatost
  • c) kinetická drcený materiál
Přehled
Fylit
 • vzniká nejmenším stupněm přeměny sedimentů
 • nižší teplota a tlak
 • má rovnoběžné uspořádání
 • štípe se
 • kryty budov
Svor
 • střední přeměna
 • původně usazené horniny
 • vysoký obsah křemene a světlé slídy
 • často obsahují pyropy
Rula
 • nejvyšší stupeň metamorfózy buď sedimentů nebo magmatických hornin
 • obsahuje živec, křemen, světlou a tmavou slídu
 • rovnoběžné uspořádání
 • Kutná Hora, okolí Ohře, Krkonoše
 • podkladový stavební kámen, štěrk
Krystalický vápenec=mramor
 • metamorfovaný vápenec
 • barva záleží na příměsích
 • ve vyleštěné formě jako obkladový kámen+rozptýlený grafits
 


Komentáře

1 Míša K. Míša K. | 7. března 2007 v 19:11 | Reagovat

ahojky, napsalas mi komentář k můjblog.estranky.cz ale není to moc superovej blog, nebyla jsem na něj asi rok, ale pravidelně pracuju na: www.girlsworld-m.blog.cz , kde se jukni na denně nové články, www.prozamilovane.estranky.cz kde je super poradna :-) a ty to tu máš taky fešný :-)

2 helebux helebux | 12. března 2007 v 13:58 | Reagovat

Díky:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.