Evropa a svět mezi světovými válkami

26. dubna 2007 v 21:51 |  Dějepis
Evropa a svět mezi světovými válkami
Poválečné uspořádání světa
 • 11.11.1918 - Německo přijalo a podepsalo smlouvu o příměří - konec války
 • vítězné státy: Rusko, Anglie, Francie, USA
 • Evropa není sama schopna vyřešit hosp. a pol. problémy
 • zaniklé říše: ruská, rakousko-uherská, německá a turecká
 • nově vzniklé státy: ČSR, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko
 • dvě představy o novém uspořádání spravedlivé společnosti:
  • americký prezident W. Wilson - zásady ,,světa bezpečného pro demokracii"
  • vůdce rus. bolševiků V.I. Lenin - násilná revoluce
 • Versailleská konference
 • pařížská mírová konference r. 1919 na zámku Versailles
 • uzavření mírové smlouvy s Německem
 • Francie - vojensky nejsilnější mocnost na evr. kontinentě
 • mírové smlouvy s dalšími poraženými státy - Versailleský mírový systém(1919-1920)
 • Washingtonský mírový systém(1920) - nezávislost Číny, rozdělení vlivu v tichomoří
 • Vznik Společnosti národů(USA nebyly členem)
 • výsledkem versailleské mírové konference
 • vznik - 45 států
 • cíl: udržení míru a bezpečnosti ve světě
 • sídlo: Ženeva
 • žen. diplomacie - neměla odhodlání zasáhnout proti státům porušujícím mezinárodní práva
 • E. Beneš - členem Rady SN, předsedou jejího bezpečnostního výboru
 • Malá dohoda
 • Rumunsko, Jugoslávie a Československo - spolupráce s Francií proti obnovení moci habsb. dynastie
 • pevnou strukturu dostala Organizačním paktem podepsaným v Ženevě r. 1933
,,Zlatá 20. léta"
 • nebezpečný vývoj situace v Německu
 • USA - plán na stabilizaci něm. hospodářství - Dawesův plán(poskytnutí pomoci Německu)
 • válečné náhrady Německa byly sníženy a rozloženy na delší dobu
 • hospodářské oživení v dalších zámořských státech
 • všeobecná technická a technologická revoluce
 • hromadné zavádění telefonů, pravidelné rozhlasové vysílání, zvukový film, gramofonová technika
 • revoluční změny v dopravě(+civilní letecká doprava)
 • změna životního stylu(kina, divadla, jazz, sport, změna módy...)
 • růst průmyslové výroby
 • Úspěchy světové diplomacie
 • zlepšení vztahů mezi vyspělými evropskými a zámořskými státy
 • 1926 - Německo přijato do SN
 • Briand-Kollogův pakt - mezinárodní dohoda zavrhující válku jako prostředek mezinárodní politiky
Světová hospodářská krize
 • 24.října 1929 - náhlé zhroucení obchodu s cennými papíry a akciemi na newyorské burze
 • krize nabyla celosvětového rozsahu
 • důvod: nadměrná výroba zboží - nebyl odbyt
 • zhroutil se světový zahraniční obchod
 • Důsledky krize
 • pokles průmyslové výroby
 • měnová krize
 • růst nezaměstnanosti
 • růst sociálních nepokojů
 • morální krize
 • podpora extremistických hnutí - fašistů, nacistů a komunistů
 • Hledání východiska z krize
 • posílení státních zásahů do vývoje hospodářství/volný trh
 • USA: prezident F.D. Roosevelt - program New Deal(státní zásahy do hospodářství, snížení nezaměstnanosti - krizi se podařilo zlomit)
 • Francie: levicové strany - lidová fronta, vláda - sociální oblast, ale hos. prosperity nedosáhla, E. Daladie - dovršení pol. a hospodářského rozvratu
 • Švédsko: politika výhodných úvěrů, rozsáhlý program veřejných prací, program státu blahobytu + dlouhodobá šv. neutralita
Nebezpečí nového válečného konfliktu, rozpad versailleského systému
 • Ohnisko války na Dálném východě a v Americe
 • Japonsko otevřelo agresi vůči Číně
  • 1931 - Japonci ovládli Mandžusko
  • 1937 - Japonsko zahájilo válku proti Číně, která trvala do r. 1945
  • čínští nacionalisté - Čankajšek
  • čínští komunisté - Mao Ce-Tung
 • Latinská Amerika
  • Bolívie proti Paraguayi
  • Peru proti Kolumbii
 • Válečné nebezpečí v Evropě
 • Německo po nástupu A. Hitlera trvalo na revizi mírových smluv a hrozilo vynucením pádu versailleského systému, blok fašistických států Osa Berlí - Řím - Tokio
 • Německo - zdroj trvalého napětí - nenávistná propaganda vůči sousedům
 • Itálie - napadení Habeše - 1935, 1936 padlo Addis Abeba
 • Občanská válka ve Španělsku
 • 1936 ve volbách zvítězila lidová fronta(levice - socialisté, komunisté, anarchisté..)
 • nesouhlas pravicové opozice
 • 1936 - vojenské povstání(generál F. Franco)
 • občanská válka - mezinárodní rozměr
 • Německo a Itálie poskytly Frankovi hmotnou a fin. pomoc a své voj. jednotky
 • SSSR podporoval republikánskou vládu
 • USA, VB a Francie vyhlásily politiku nezasahování a neutrality
 • v březnu 1939 - frankistická vojska vstoupila do Madridu - nastolení diktatury
 • Politika usmiřování
 • kritický rok 1937
 • zbrojní program v zemích Osy
 • VB a Francie - politika appeasementu=ústupků a usmiřování útočníka, vyvrcholila po návratu A.N. Chamberlaina
 • Anšlus Rakouska
 • 12.3.1938 - něm. armáda obsadila bez odporu celé Rakousko, to se stalo součástí něm. říše
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.