Extrémistické režimy

3. května 2007 v 17:24 |  Dějepis
Fašismus v Itálii
 • fašistické hnutí vzniklo v Itálii - fasces - ve antickém Římě byly odznaky vysokých úředníků
 • přívrženci B. Mussoliniho se seskupovali v bojových svazech
 • Mussolini si nechal říkat duce což znamená vůdce
 • režim, který zaváděl B. Mussolini od r. 1922
  • omezení pravomoci parlamentu
  • zakázání opoziční politické strany
  • dohled nad tiskem, hospodářstvím
  • omezení občanských práv a svobod
Nacismus v Německu
 • fašismus se šířil do dalších zemí (největší ohlas v Latinské Americe)
 • v Německu růst svébytné odnože fašismu - nacionálnímu socialismu (nacismu)
 • vůdce německých nacistů - Adolf Hitler
Důsledky krize v Německu
 • 19232 - 6 milionů nezaměstnaných
 • k moci se dostávají nacisté
Adolf Hitler a NSDAP
 • německá společnost podcenila nebezpečí hrozící od A. Hitlera a NSDAP
 • nový program nacistů(Mein Kampf)
 • podpora téměř ve všech vrstvách něm. společnosti - naděje na obnovení velikosti Německa
 • terorizování politických odpůrců
Nástup Hitlera k moci
 • výsledek mohutné demagogické kampaně
 • 1932 - volilo NSDAP 40% všech Němců
 • 30.1. 1933 A. Hitler jmenován říšským kancléřem a vzápětí rozpustil říšský sněm
 • likvidace všech prvků demokracie, zatýkání a věznění všech politických odpůrců
Charakter nacistického režimu
 • 30.6. 1934 - ,,noc dlouhých nožů" - oddíly SS povraždili na tisíc příslušníků oddílů SA
 • oddíly SS - obávané mocenské síly v nacistické třetí říši
 • gestapo - tajná státní policie
 • Německo - klasickým příkladem totalitního policejního státu
 • získávání podpory - propaganda, nacistická hosp. potitika
 • nacistická politika a ideologie snáze pronikaly do všech oblastí společenského života
 • uctívání kultu vůdce
 • Hitler neustále zdůrazňoval úspěchy své zahraniční politiky
Opatření proti Židům
 • 1935 - ,,Norimberské zákony" - zbavování Židů německého občanství, zákaz smíšeného manželství
 • listopad 1938 - křišťálová noc - zapalování synagog, škol, obchodů, obydlí, tisíce Źidů odvlečeno do koncentračních táborů
  Ruské revoluce roku 1917
 • únorová revoluce r. 1917
  • vyhlášení republiky
  • svržení samoděržaví
  • nová prozatímní vláda - chtěla dotáhnout válku do konce - nespokojenost rolníků a dělníků, chtěli revoluci
 • říjnová revoluce r. 1917
  • zatčena prozatímní vláda
  • nová vláda okamžitě ukončila všechny vojenské akce
 • bolševická vláda:
  • Dekret o míru
  • Dekret o půdě - drobní rolníci získali,dosud částečně znevolnění, získali půdu
 • první roky bolševického systému: likvidována negramotnost, elektrifikace, modernizace
 • po bolševické revoluci zesílil hospodářský rozvrat, sužovala ho občanská válka
 • Rusko nemohlo být zapojeno do Versailleského systému
 • snaha o omezení vlivu bolševické revoluce - ozbrojená intervence, skončila neúspěchem
 • konec občanské války - bolševici obnovili kontrolu téměř nad celým územím
SSSR za J.V. Stalina
 • 1922 - vznik Sovětského svazu jako svazku dobrovolně spojených socialistických republik se sovětským zřízením
 • 1924 - se k moci dostal J.V. Stalin a prohloubil se třídní boj
 • J.V. Stalin nastolil osobní diktaturu a vyžadoval bezpodmínečnou poslušnost od obyvatel a funkcionářů komunistické strany
 • J.V. Stalin zahájil fyzickou likvidaci jakýchkoliv lidí, kteří měli odlišný názor
 • příslušníci nepřátelských tříd byli popravováni nebo posíláni do gulagů
 • 1928 zahájil J.V. Stalin program industrializace (neoficiálně kvůli zbrojení, oficiálně udělat z Ruska vyspělou moderní zemi)
Kolektivizace sovětského zemědělství
 • Stalin nařídil kolektivizaci - násilnou přeměnu soukromých zemědělských hospodářství v družstevní, kolektivní
 • kolchozy - zemědělská družstva
 • rolníci se proti kolektivizaci bouřili - hladomor
Atmosféra ve společnosti
 • Stalin měl strach ze spiknutí
 • likvidování skutečných i předpokládaných odpůrců
 • 1936-1937 - tzv. moskevské procesy
Navázání diplomatických styků
 • 1922 - prolomilo Rusko svou diplomatickou izolaci dohodou s Německem
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.