DIBLASTIKA

11. prosince 2008 v 15:34 | Helebux |  Biologie

DIBLASTIKA


Kmen: VLOČKOVCI (Placozoa)
 • nejjednodušší mnohobuněční živočichové
 • výskyt: moře, pobřeží
 • velikost: 2mm
 • tvar: dvouvrstvenená plochá vločka
 • rozmnožování:
  • nepohlavní - příčné dělení
  • pohlavní
 • potrava: prvoci, řasy - pohlcují je fagocytózou
 • zástupci: Treptoplax reptans

kmen: HOUBOVCI(Porifera)
 • 5 000 vodních druhů, 97% mořských, 3% sladkovodních
 • jednotlivě nebo v koloniích
 • velikost: několik mm až 2m
 • vyvinuli se pravděpodobně z bičíkovců
 • slepě končící vývojová větev na úrovni gastruly
 • živí se mikroskopickou potravou
 • v dospělosti jsou nepophybliví
 • stavba těla:
  • 2 vrstvy buněk (ektoderm, entoderm)
  • chybí orgány a orgánové soustavy
  • dýchají celým povrchem těla

MEOGLEA - rosolovitá hmota, ve které jsou specializované buňky

AMÉBOCYTY - specializované buňky vzniklé z ektodermu, schopny fagocytózy a měňavkovitého pohybu
SKLEROBLASTY - vylučují zpevňující složky sklerity/jehlice, zajišťují oporu
SPONGIOBLASTY - vylučují pevná pružná vlákna a archeocyty
ARCHEOBLASTY - pohlavní buňky - gamety

 • rozmnožování:
  • nepohlavní
   • vnější - pučení, vznikají kolonie
   • vnitřní - u sladkovodních, uvnitř houby vzniká gemule - klidové stádium, přežívá i v nepříznivých podmínkách
  • pohlavní - archeoblasty - gastrula - larva
larva AMFIBLASTULA - obrvená larva, která se dokáže pohybovat

 • třídy:
  • houby vápenaté - mořské druhy s jehlicemi z CaCO3, chladná moře
   • houba vošinatá
  • houby křemičité - trojosé, čtyřosé
   • houba pletená, rybničná, říční
  • houby rohovité
   • houba mycí, houba koňská

kmen: ŽAHAVCI
 • 7700 vodních druhů
 • velikost: 1mm - 2m
 • tvar: paprsčitě souměrný
 • tělo na úrovni gastruly: 2 vrstvy buněk
  • ektodermální - 1vrstevná pokožka, tvoří svalové a specializované žahavé buňky
  • entodermální - výstelka láčky
 • LÁČKA - trávicí dutina

 • 2životní formy:
  • POLYP - nepohyblivý, přisedlý, má chapadla a tenkou vrstvu mezogley
   • nezmar
  • MEDŮZA - pohyblivé plovoucí stádium, na spodní straně ústa, okolo chapadla, silná vrstva mezogley, rozvětvená láčka, skládá se z okružitých a paprsčitých korálků
 • gastrovaskulární soustava - fce trávicí a cévní soustavy
 • poprvé vyvinuty buňky:
  • smyslové - zrakové (rozlišení světla a tmy), rovnovážné ústrojí, chemoreceptory (čich, chuť)
  • svalové - smršťování svalového vlákna
  • nervové - síť vláken uvnitř těla
  • žahavé (enidocyty) - obranná fce, získávání kořisti

 • rozmnožování:
  • pohlavní - vnější ve vodě, vzniká pohyblivá larva
  • nepohlavní
   • strobilace - zvláštní forma metageneze, přechod od přisedlé formy k volně se pohybující
   • pučení - vznikají kolonie, jedinci se od sebe neoddělují
METAGENEZE - rodozměna, střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování

třída: POLYPOVCI (Hydroza)
 • vývojově nejnižší žahavci, převládá stádium polypa, medůzky jsou velmi drobné nebo úplně chybí
 • často tvoří kolonie s propojrnými trávicími dutinami
řád: NEZMAŘI
 • sladkovodní, netvoří medúzy, polypi se rozmnožují pohlavně i pučením
 • značná regenerace
 • živí se drobnými živočichy
 • zástupci:
  • nezmar obecný - přisedlý na vodních hladinách, v čistých vodách, 6 chapadel
  • nezmar zelený - 10mm velký,žije v symbióze s řasami
  • nezmar hnědý - gonochorista, žuje u nás, dlouhá stopka a chapadla, kt. Přesahují jeho tělo
  • medúzka sladkovodní
řád: TRUBÝŠI
 • mořští, volně plovoucí, luminiscence (samovolné záření)
 • polymorfní kolonie: specializace celých jedinců na stvolu se společnou trávicí dutinou
 • dělba funkcí jednotlivců v kolonii
 • PNEUMATOFOR - vak naplněný plynem, fce hydrostatického ústroje (může regulovat hloubku výskytu)
 • zástupci: měchýřovka vznášivá, měchýřovka portugalská

třída: MEDÚZOVCI
 • draví, mořští, metageneze, polyp dosahuje velikosti 5 mm, převládá stádium medúzy
 • některé chapadla jsou změněná v ropalia - zde jsou umístěna smyslová ústrojí
 • gastrovaskulární systém
 • gonochoristé - gamety se uvolňují do gastrovaskulární dutiny a tělo opouštějí ústním otvorem, k splynutí gamet dochází ve vodě
 • planula - pohyblivá larva
 • strobilace - nepohlavně modifikované půčení
 • efyra - melé medúzky, jednodušší stavba
 • zástupci: talířovka ušatá, talířovka svítivá, Cyanea arctica
třída: KORÁLNATCI
 • jen v teplých mořích
 • pouze stadium polypa - sesilní
 • gonochoristé i hermafrodité
 • rozmnožování:
  • pučení - nejčastější, vzniklí jedinci se neoddělují a vytvářejí kolonie, ve které jsou všichni propojení společnou trávicí soustavou
 • opora těla: s výjimkou sasanek tvoří z CaCO3 nebo rohovitého koralinu
  • a) endoskelet
  • b) exoskelet
 • geologický význam: vrstvy vápence, ostrovy, korálové útesy (atoly)
 • zástupci: korál červený, pérovník červený, větevník mozkový, sasanka koňská, sasanka plášťová
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.