Předsokratovská filozofie

15. října 2009 v 21:15 | Helebux |  ZSV

Předsokratovská filozofie


 • řecké státy - ojedinělé podmínky pro vznik filozofie (vzdělání, svoboda slova...)
 • člověk je součástí přírody, podléhá jejímu řádu (ten je osudový) shodně s mýtem
 • příroda je viděna antropomorficky
 • pozn: Sofisté (až po Sokratovi) odlišují, co je od přírody a co od člověka, sofismata (slovní hříčky, Co jsem nestratil, mám. Co je lepší než nebeská blaženost? Nic. Je chléb lepší než nic? Ano, Chléb je lepší než nebeská blaženost.

Mílétská škola

 • hledají arché (=pralátku, z níž je stvořen svět), smysly neřeší, důvěřují jim
 • Thales (625 - 546)
  • dle něj je arché voda (svět se mění jako voda, ale v základu je pořád stejný)
 • Anaximenes (585 - 525)
  • arché = vzduch (=duše)
 • Anaximandros (611 - 545)
  • arché = apeiron (něco neurčitého, neomezeného, svět je konečný a navrací se do nekonečného)

Herakleitos
 • praoheň (praenergie) - hořící a zhasínající - svět e svými protiklady
 • ,,Pantarkei" - vše, co se mění
 • ,,Nevstoupíš dvakrát do téže řeky."
 • dialektika = učení o současné střetu a jednotě protikladů, vznikání nových tezí a protichůdných názorů
 • ačkoliv se bytí mění, je ve skutečnosti neměnné

Pythagorejská škola
 • sekta - přísná pravidla
 • Pythagoras (580 -500)
  • hledá prazákon (1 + 2 + 3 + 4 = 10, 1- bod, 2 -úsečka, 3 -plocha, 4 - prostor)
  • 10 vytváří vesmírný prostor
  • svět má harmonii na základě číselných vztahů

Elejská škola
 • bytí je neměnné (existence je vším)
 • pohyb je klam smyslů
 • Parmenides (540 - 475)
  • pohyb nemůže existovat (je pouhé zdání)
  • myšlení a jsoucno jsou dle něho totéž
  • smysly jsou zdrojem omylu - pravého vědění dosáhneme rozumem
 • Xenofanés (570 - 500)
  • útočí na řecké náboženství
  • panteismus - 1 všudypřítomný bůh
 • Zenón z Eleje (490 - 430)
  • aporie (tj. neřešitelný rozpor)
  • aporie letícího šípu (součet stání dá dohromady pohyb)
  • aporie Achilles a želva (Achilles nikdy nedohoní želvu, ta bude vždy napřed)

Předchůdci atomismu
 • Empedoklés (490 - 424)
  • eklekticismus - eklektik (vybírání názorů z různých myšlenek, sestavení názoru vlastního)
  • 4 základní elementy: oheň, voda, země vzduch
 • Anaxagorás (500 - 428)
  • mis/nús (tj. božský duch) - princip, která má na svědomí to, že se se semínky něco děje
  • deismus - mis je pouze prvotní hybatel, ale do vývoje už nezasahuje

Atomismus
 • snaží se najít pluralitní základ světa
 • hovoří o atomech
 • Demokritos (460 - 370)
  • člověka klamou smysly
  • aby nebyl klamán, oslepil se
  • veškeré jsoucno je složeno z atomů, atomy jsou neměnné, atomy se shlukují
  • vlastnosti věcí:
   • primární - tvar, velikost
   • Sekundární - barva, vůně chuť
  • cíl života: etika - radostná, spokojená mysl (neustále se usmíval)
   • ataraxia (=blaženost)
   • pohrdání smyslovými požitky
 


Anketa

Které rubriky nejčastěji navštěvujete?

Nástěnka, odkazy, ostatní, origami 11.8% (9)
Obrázky, moje fotky 14.5% (11)
Biologie, chemie 14.5% (11)
Literatura, dějepis, dějiny umění, zeměpis, ZSV 28.9% (22)
AJ, NJ 18.4% (14)
Všechny 11.8% (9)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.