Nitroderiváty a aminosloučeniny

30. října 2009 v 22:13 | Helebux |  Chemie
NITRODERIVÁTY

 • charakteristická skupina -NO2

 • vazby k oběma kyslíkům jsou rovnocenné

Fyzikální vlastnosti:
 • bez benzenového jádra: bezbarvé nebo nažloutlé kapaliny nebo krystalické látky, zapáchají, nemísí se s vodou
 • s benzenovým jádrem: kapaliny nebo krystalické látky, bezbarvé, žluté, hořkomandlový zápach (marcipán), nemísí se s vodou, mnohé jsou jedovaté (insekticidy)
 • oboje se rozpouští v organických rozpouštědlech, kapalné nitroderiváty jsou výborná ropouštědla

Příprava:
 • alifatických
  • reakce s kyselinou dusičnou, vzniká směs produktů
 • aromatických
  • reakce s nitrační směsí, může proběhnout až do 3. stupně
Chemické vlastnosti:
 • redukují se na NH2 skupinu působením kovu a kyseliny
Významné nitroderiváty:
 • nitrobenzen
  • nažloutlá olejovitá kapalina
  • zapáchá po hořkých mandlích
  • je jedovatá
  • nerozpustný ve vodě, sám slouží jako rozpouštědlo organickách látek
  • výroba anilínu
 • trinitrofenol (kyselina pikrová)
  • žlutá krystalická látka
  • jedovatá
  • trhavina
  • slouží k identifikaci organických zásad, protože s nimi vytváří soli, které mají ostrý bod tání
 • trinitrotoluen TNT
  • krystalická nažloutlá látka
  • trhavina
  • účinek jaderných zbraní i jiných trhavin se přepočítává na spotřebu této sloučeniny
  • trhavina průmyslová i vojenská
  • stabilní, odolná vůči tření a nárazu
  • nereaguje s kovy, neabsorbuje vodu
  • používá se ve směsích
  • po 300C se mění na pevnou látku

AMINOSLOUČENINY

 • formálně odvozené od amoniaku
 • primární R- NH2
 • sekundární R - NH - R
 • terciárníFyzikální vlastnosti:
 • nejnižší jsou plyny, vyšší kapalné látky
 • plyny páchnou po rybách
 • aromatické zapáchají jako amoniak
 • vznikají ve zkaženém mase
 • některé jsou karcinogenní a jedovaté
 • některé mají fyziologické účinky
 • některé jsou rozpustné ve vodě

Příprava:
 • alifatických
  • reakce alkoholu nebo halogenderivátu s amoniakem
 • aromatických
  • redukce nitrosloučenin v přítomnosti v přítomnosti kovu a kyseliny

Chemické vlastnosti:
 • zásadité (reagují s kyselinou za vzniku soli)
 • významné substituenty 1. třídy (tj. řídí vstup dalších substituentů do polohy orto nebo para)
 • umožňují průběh diazotace (rce, při které vznikají diazoniové soli, rce primárního aromatického aminu s dusitanem alkalického kovu)
 • diazoniové soli se používají k výrobě azobarviv (methyloranž, methylčerveň)

Významné aminy:
 • anilín
  • olejovitá kapalina
  • výroba léčiv a barviv
  • jedovatý, vstřebává se pokožkou
 • methylamin
  • výroba adrenalinu, efedrinu
 • dimethylamin
  • vzniká při rozkladu bílkovin (zkažené maso)
 • 1,6 hexamethylendiamin
  • výroba nylonu
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.