Sokrates, Platón, Aristoteles

17. října 2009 v 22:49 | Helebux |  ZSV
Sokrates (470 - 399)
 • jeho žena Xantipa - chce, aby se živil normálně, dělá mu naschvály
 • vstoupil do filozofie způsobem života
 • pravdu nejdeme v dialogu, pravda je posvátná
 • ,,Ať se člověk ožení nebo ne, obojího bude litovat."
 • ,,Vím, že nic nevím."
  • dobrovolné přiznání nevědomosti, člověk nemůže vědět všechno
 • metoda porodní báby
  • používána při dialogu
  • člověk v podstatě neví, co říká, jen to tuší, předpoklad že pravda je v druhém - pravda je v tom, že nelze popsat, to, co lidé pokládají za pravdu, je pouze jejich pravda
 • nedává žádnou konečnou odpověď
 • sokrativská ironie
  • dokonale hrál, že je hloupější než doopravdy byl, lidé, kteří s ním vedli dialog, vypadali jako hlupáci
 • etika: neustálé hledání pravdy
 • diamonion - vnitřní hlas, který člověku říká ne, je třeba ho poslouchat
 • obviněn z kažení mládeže, zavádění nových bohů, pohrdání demokracií
 • odsouzen k trestu smrti, jeho přátelé mu připravili útěk, ale on spáchal sebevraždu
Platón (427 - 347)
 • žák Sokrata
 • otřesen soudním procesem se Sokratem (jak mohli zabít filozofa?)
 • založil Akademii
 • svět idejí a svět jevů
  • podobenství o jeskyni (lidé jsou uvězněni v jeskyni, vidí pouze stíny, pokládají je za skutečnost, jeden uprchne, zjistí, že stíny nejsou skutečnost, řekne to ostatním lide, ale ti ho ukamenují)
  • ideje = nepomíjivé pravzory, ale náš svět je pomíjivý
  • náš svět je stínohrou věčných idejí
  • za světem smyslu leží svět idejí
  • na rozdíl od Aristotela říká, že svět se neustále mění - rozum se snaží dosáhnout světa idejí
  • jádro (idea) dělá koně koněm
  • každé jsoucno chce být co nejvíce podobné ideji (to je pro něj dobré)
  • idea - nejvyšší dobro tj. idea idejí
  • na světě idejí se člověk podílí nesmrtelnou duší
  • člověk se má odprostit od smyslového (ideje nejsou smyslové)
  • duše, kt. sídlí v mém těle je ze světa idejí
  • Platónský trojúhelník


  • duše pochází ze světa idejí
   • v okamžiku, kdy vstoupila do hmotného, na duchovno pozapomněla
  • ideje jsou předobrazem tvarů
  • všechno naše pravdivé poznámkou je jen vzpomínkou na to, co naše duše znala ve světě idejí
 • antropologie
  • člověk
   • duše
   • tělo
  • duše
   • rozumová (v hlavě)
   • vůle (volní část, v hrudi)
   • žádostivá
 • díla (většinou formou dialogu):
  • Obrana Sokratova
  • Ústava (stát by měli řídit filozofové)
  • Symposion (o lásce)
  • Faidon
Aristoteles (384 - 322)
 • Platónův žák
 • vychovával Alexandra Velikého
 • založil Lyceum (Lykeion) - filozofovali za chůze
 • díla:
  • Logika
  • Přírodovědné spisy
  • Metafizické spisy
 • logika: nauka o správných formách myšlení
  • 3 formy myšlení
   • pojem (abstraktní obraz určité věci), př. člověk
   • soud (rozvinutý pojem), př. člověk je smrtelný
   • úsudek (rozvinutý soud), př. Jsem člověk. > Jsem smrtelný.
  • Zákony myšlení
   • zákon identity (slovo musí být identické s tím, co myslím, A=A)
   • zákon sporu (věc nemůže být svým opakem, A=A, není non A)
   • zákon vyloučení třetího (A, nebo non A a nemůže to být něco jiného třetího)
 • teleologie = nauka o účelovosti (vše, co se děje, se děje za nějakým účelem)
  • vše živé má schopnost pohybovat samo sebe (tělo je pohybované duší)
  • tělo = látka, duše = forma
  • tělo je organon duše
 • metafyzika - účel existence věcí je ve formách - hylemorfismus
 • jsoucno tvoří ideu, je možně vycházet ze smyslovosti
 • forma - smyslem věci, věcná
 • látka - beztvará, pomíjející, smysl má díky formě
 • 4 příčiny jsoucna:
  • 1. causa materialis (příčina látková)
  • 2. causa formalis ( příčina formující)
  • 3. causa efficiens (příčina působící)
  • 4. causafinalis (účel)
 • látka + forma > pohyb
 • teologie:
  • bůh je pohybující, ale nehybný (někdo by ho musel rozpohybovat)
  • bůh nemá / nepotřebuje příčinu
  • bůh je dokonalý
 • etika:
  • člověk má rozvíjet rozum
  • dokonalost = rozvinutí rozumu
  • zdatnosti dianotické (= vystupňování rozumu)
 • 1. rozdělení věd
  • teoretické (filozofie)
  • praktické (matematika)
  • etické (umění)